Dne 1. 10. 2019 byly v rámci kolektivního vyjednávání u SŽDC sjednány Zásady FKSP (Rámcové i C-FKSP) na rok 2020. Signatářů ze strany OC bylo přítomno pouze osm, což neumožňuje připojení podpisu generálního ředitele. Zásadní změnou je možnost čerpání příspěvku na individuální rekreaci z prostředků C-FKSP od více cestovních kanceláří než doposud.