V pátek dne 25. 2. 2022 se opět on-line formou konalo společné jednání zaměstnavatele a odborových svazů. Ředitel O10 podrobně okomentoval materiály k projednání - návrh organizační změny, vznik nové organizační jednotky SŽT od 1. 4. 2022.

Dále reagoval na výzvu k tématu přečerpané dovolené, kde po obsáhlém popisu stávající legislativy a principu výpočtu bylo konstatováno, že pokud zaměstnanci chtějí vysvětlení, mají se obrátit na své personálně mzdové specialisty z CSS. Generální popis stavu nebude zpracován, neboť u každého zaměstnance je mnoho faktorů, které nárok mohou ovlivnit (např. KOP, nemoc, překážky v práci apod.). Další informací bylo, že smlouva s poskytovatelem KOP pro rok 2022 není stále podepsána a zveřejněna v registru smluv. Ředitel Ing. Koucký ale potvrdil, že termín druhé poloviny března by neměl být ohrožen pro první zájemce o kondiční pobyt. V bodě různé Ing. Kohoutová sdělila, že se mzdou za měsíc únor dojde k srážce ze mzdy (přidanění) u těch zaměstnanců, kteří si vyzvedli  příplatek pro komerční vlaky v období platnosti grafikonu 2021/2022 v měsíci prosinci 2021.

Druhá část jednání byla věnována možné implementaci digitální zaměstnanecké karty u SŽ a postoji k této problematice jednotlivých OC.

Další společné jednání se uskuteční 11. 3. 2022 v Praze.