Vážená kolegyně, Vážený kolego,
dovoluji si Vás upozornit, na jisté riziko s odesláním mzdy za měsíc únor 2022 na Váš bankovní účet, který máte u společnosti Sberbank CZ - viz informace České národní banky: ČNB zahájila kroky k odejmutí licence Sberbank CZ - Česká národní banka (cnb.cz). Je reálně možné, že buď bude příp. zasílaná platba vrácena, či ze strany ČNB zadržena a Vám vyplacena se zpožděním z pojistného fondu.

Zvažte, zda ať již přes personální portál (STKR) - Žádosti o změnu - Nová žádost - Personální data - Bankovní spojení, či po přímém kontaktu s Vaším personálně-mzdovým specialistou CSS nezměnit bankovní účet, na který Vám bude mzda či odměna z dohody vyplácena.