Dnes v odpoledních hodinách proběhlo pracovní jednání v budově Ministerstva dopravy nad dalším postupem v oblasti jízdních výhod ve vztahu k objednavatelům dopravy na úrovni krajských samospráv. V úvodu požádal 1. náměstek ministra dopravy Ing. Čoček, Ph.D o vyjádření odborů k problematickému ustanovení paragrafu 5 – Zmocňovací ustanovení, odst. 3 „Tarifu". Na základě zpracovaného právního náhledu k danému tématu a po diskusi s přítomnými zástupci OC bylo přislíbeno konání ministerstva dopravy, takovým způsobem, že tento týden bude zaslán dopis na Jihomoravský kraj s právním výkladem včetně odůvodnění.

V pátek se má uskutečnit společné jednání ČD jako nositele jízdních výhod se zástupci JMK. O výsledcích jednání budou zástupci odborů informování jak bylo přislíbeno Ing. Dvořákem místopředsedou představenstva ČD a. s.

 Resized 20191022 154106 916