Začátek roku 2020 přináší mnoho změn, které se nás dotýkají někdy více někdy méně. Platnost nové PKS se projeví již v měsíci lednu, kdy zaměstnanci Správy železnic, státní organizace obdrží nové mzdové výměry dle sjednané kolektivní smlouvy. V některých OJ se již sjednaly Zásady hospodaření s FKSP, které ovšem novelou účinnou od 1. 1. 2020 doznají změn. V měsíci lednu, se uskuteční společné jednání OC působící u , kde se budou projednávat legislativní dopady změn v oblasti FKSP, změny vyvolané změnou názvu organizace, či sociální konflikt, který eskaluje v oblasti uznávání jízdních výhod v JMK. Na OJ se jedná o principech odměňování exponovaných pracovišť či organizačních změnách způsobených změnou organizační struktury či zaváděním dálkového řízení provozu. Rád bych upozornil naše členy, že odvedené členské příspěvky, které lze odečíst od daňového základu jsou již potvrzené u personálně mzdových specialistů na CSS a budou k dispozici při podpisu daňových prohlášení. Dnes se koná společné jednání OC působících na železnici nejen u Správy železnic, které má za cíl určit jednoznačné východisko z patové situace v JMK. Přijaté závěry budou zveřejněny ve večerních hodinách.