Dnes 17. 10. 2019 se konalo společné jednání zástupců vedení MD ČR, ČD a.s. a všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijních jízdních výhod, a to s následujícím výsledkem:

1) Došlo k dohodě na zachování stávajícího znění "Tarifu" vydávaného MD ČR ve všech podstatných ustanoveních, což v praxi znamená:

- zachování stávající výše ročních prolongačních poplatků (1.100 Kč pro zaměstnance, 600 Kč pro důchodce a děti a 1.250 Kč pro rodinné příslušníky zaměstnanců a důchodců vyjma dětí) na příští tři roky, tj. až do jízdního řádu 2021/2022 včetně,

- zachování platnosti "režijek" ve všech závazkových vlacích ČD (dálkových i regionálních) za dosavadních podmínek, s výjimkou vlaků ČD objednávaných Jihomoravským krajem, kde se dosud nepodařilo dosáhnout shody na dalším postupu všech zúčastněných stran jednání,

- v platnosti zůstává i stávající systém příplatku na komerční vlaky a lanovku ČD.

2) Dále bylo dohodnuto, že se v úterý 22. října uskuteční další schůzka zástupců vedení MD ČR, ČD a.s. a všech odborových centrál na železnici k nalezení shodného právního výkladu některých problematických ustanovení stávajícího znění Tarifu "režijního jízdného", který je předpokladem dohody na nejvhodnějším způsobu zajištění platnosti "režijek" také ve vlacích objednávaných u ČD a.s. Jihomoravským krajem.