V pondělí se v sídle OSŽ konala pracovní schůzka všech odborových organizací působících na železnici. Cílem jednání bylo vypořádat připomínky k poslednímu návrh ministerstva dopravy ohledně jízdních výhod po roce 2018. V rámci diskuse a stanovení priorit, byl odsouhlasen text Memoranda a oficiálního stanoviska odborových centrál, které bude v tomto týdnu zasláno ministru dopravy. Pokud budou akceptovány námitky odborových organizací, lze předpokládat vyřešení změny tarifu ještě v měsíci listopadu.