Dne 28. 5. 2019 se za účasti generálního ředitele SŽDC konalo pravidelné jednání zástupců odborových organizací a zaměstnavatele. V úvodu Bc. Svoboda, MBA zrekapituloval hospodaření organizace za 1.Q. 2019, kde SŽDC plní závazky sjednané v PKS, dále zhodnotil koncept motivační odměny, který se začíná aplikovat v jednotlivých OŘ. Poděkoval za zpětnou vazbu při návrhu nových uniforem a vyzdvihl potřebu vystrojit i zaměstnance CDP, kteří nejsou v kontaktu s cestující veřejností. Výstrojní součástky nebudou mít vzhled uniformy, ale budou stylizovány do konceptu lehkých kalhot a polo trika s límečkem. V odpovědi na dotaz z pléna ohledně příspěvku na dojíždění zaměstnanců vlakem do zaměstnání od GVD 2019/2020 s jinými dopravci než s ČD, a. s., sdělil, že tuto problematiku by chtěl vyřešit v nejbližších měsících.

V dalším bloku jednání, přivítal Ing. Koucký ředitelku ČD Travel, Mgr. Jíšovou, která představila portfolio služeb, které CK poskytuje klientům. Následovala diskuse nad postavením ČD Travelu v podmínkách SŽDC, a také v rámci zákonné legislativy pro hospodaření s FKSP. Zástupci ADP v rámci diskuse požadují sjednocení pravidel pro C-FKSP a v rámci OJ nebo posílení rozpočtů na organizačních jednotkách a individuální rekreaci nerozpočtovat na úrovni C-FKSP. Jiná je situace u TDM nebo příspěvku na rekreaci pro rodinného příslušníka při nároku na KOP, kde by současná úprava nebyla rozporována. Vzhledem k faktu, že toto jednání bylo určeno k vytyčení výchozích pozic jednotlivých stran a zájmů, přislíbil Ing. Koucký předložení návrhu zaměstnavatele do příštího jednání v měsíci červnu. Současně sdělil, že problematika FKSP je neméně důležitá, stejně jako příspěvek na dopravu, který bude souviset s kolektivním vyjednáváním na další období. V rámci projednávání byl ukončen proces organizační změny na úseku O22 a O11, kde od 1. 6. 2019 budou jednoznačně stanoveny odpovědnosti gestorů (O22) a metodiky (O11). V souvislosti s touto změnou dojde k přesunu dvou pracovních položek pod O11, jinak bez vlivu na zaměstnanost. Příští jednání se uskuteční 25. 6. 2019 v sídle SŽDC.