Dne 13. 6. 2019 se uskutečnilo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP, tentokrát bez účasti zaměstnavatele. Ústředním bodem byla změna termínu konání Kongresu ADP, který se uskuteční ve středu dne 18. 9. 2019, v Pardubicích v Domě techniky (pozvánka bude distribuována samostatně). Důvodem změny termínu byla kolize s kampaní ČMKOS „Konec levné práce„, která vyvrcholí 17. 9. 2019 ve Fóru Karlín. V současné době potvrdili svoji účast na kongresu předseda ČMKOS Josef Středula, prezident OAVD Mgr. Jozef Chovanec a další hosté.

Předseda ADP informoval členy VV ADP o výsledcích posledních jednání se zaměstnavatelem, z Rady a Sněmu ČMKOS. V této souvislosti se uskutečnila nominace a volba zástupců ADP do Krajských rad hospodářské a sociální dohody (malých tripartit). Na základě usnesení Výkonného výboru ADP bude seznam se zvolenými zástupci s průvodním dopisem zaslán na ČMKOS k dalším procedurálním úkonům.

V dalším bloku jednání byla přednesena zpráva Centrální revizní komise o provedené kontrole hospodaření. Předseda v bodu různé informoval o schválených sociálních výpomocích z prostředků FKSP, které se podařilo v součinnosti se zaměstnavatelem zajistit našim dlouhodobě nemocným členům.

V odpoledních hodinách se konalo za účasti členů Výkonného výboru setkání se zaměstnanci, bývalé organizace Kolín II., kteří byli v začátcích velkou oporou pro další rozvoj ADP. Na společném setkání prezentoval místopředseda Daniel Linc projekty ČMKOS a pohovořil o vzniku a poslání Mezinárodní organizace práce, která v letošním roce oslavila 100 let od svého vzniku. Následovala diskuse nad tématy , které se týkaly kolektivní smlouvy na rok 2020, vzhledu nových uniforem, Zásadách FKSP či jízdních výhod pro zaměstnance SŽDC.