Původně jsem neměl v úmyslu toto téma nějak intenzivně mediálně prezentovat, ale několik pozitivních nálezů z poslední doby a moje funkce svazového inspektora BOZP, mě přinutilo napsat k tomuto tématu několik vět i na našich stránkách. Alkohol všeobecně je vnímán jako tzv. měkká droga, ovšem jeho působení na lidský organizmus při dlouhodobém nadužívání je velmi dobře zmapováno. Je to droga, jako každá jiná. Vaše práce, i když je velmi často podceňována, je prací vysoce náročnou na soustředění, paměť a výkonnost. Všechny tyto atributy konzumace alkoholu i ostatních drog silně omezuje a navíc podporuje nezdravou sebejistotu s následným odbouráváním zábran. To jsou vlastnosti, které se v žádném případě neslučují s řízením železničního provozu, jehož jste při své práci součástí. Nezapomínejte také, že pod vašima rukama proudí tisíce lidských životů a obrovské finanční hodnoty. Chyba nebo pracovní zmetek může kdykoli postihnout každého z nás, je jedno jestli na více nebo méně zatíženém pracovišti. Bude-li následně zjištěn u zaměstnance pozitivní nález nepomůže nejschopnější právník ani sebelepší pojištění a u soudného zaměstnance se přidá ještě svědomí. Alkohol, jak jistě víte, má určitou dobu k odbourání, je závislá na tělesné konstrukci jedince, toleranci jeho těla k alkoholu, vypitému množství a době poslední konzumace. U drog je to ještě složitější, protože jejich stopa v těle přetrvává řadu dní i týdnů. Jejich konzumace se dá bezpečně prokázat vyšetřením krve a moči, zpětně po značně dlouhé období. V zahraničí se dnes, kromě jiného, již před přijetím zaměstnance provádějí testy zda dlouhodobě nepožívá drogy.

V souvislosti s pozitivními nálezy Vás žádám, přistupujte k Vaší práci zodpovědně, nastupujte na směny odpočatí a střízlivý a nezahazujte svoje schopnosti a pracovní dovednosti. Přestože je na trhu práce rekordní nedostatek zaměstnanců nebude lehké s vizitkou §55 sehnat novou práci. Dá se také předpokládat značný nárůst kontrolní činnosti zaměřený na požívání alkoholu a drog.