V rámci kolektivního vyjednávání, kde jsme jako příslušný odborový svaz působící u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace jednoznačně formulovali svá stanoviska a korektním způsobem vedli sociální dialog, nemůžeme přistoupit na poslední návrh zaměstnavatele, který již podpořily ostatní odborové svazy.

Návrh 2 400 Kč jako roční příspěvek na dopravu je neadekvátní vůči vynaloženým nákladům zaměstnanců spojeným s dojížděním za prací, nemluvě v rámci centralizovaných činností (CSS, CDP, finanční účtárna, GŘ). Podobná je situace i v jednotlivých krajích či v rámci dopravní obslužnosti za účasti jiných dopravců než ČD a. s. Vzhledem k faktu, že proces ohledně výše jednotkových nákladů na držitele jízdních výhod v rámci dopravní obslužnosti JMK není zcela dokončen a současně není jasno, kdo bude nositelem kalkulovaných nákladů.

Nejvyšší měrou budou postiženi zaměstnanci SŽDC. Z tohoto důvodu není možné akceptovat poslední návrh zaměstnavatele na stanovenou výši příspěvku.

Jako odborový svaz ADP požadujeme i nadále vyšší příspěvek na dopravu, alespoň ve výši 3 000 Kč, i když reálné roční náklady na dojíždění budou v průměru vyšší. Mnoho moderních organizací a firem jako zaměstnanecký benefit poskytuje příspěvek na dopravu, který ovšem násobně přesahuje limit navržený v rámci kolektivního vyjednávání u SŽDC.

Pokud nastane pozitivní obrat v postoji Jihomoravského kraje a SŽDC přijme zodpovědnost nést další náklady, jsme ochotni dále jednat nad novým návrhem.