Dne 24. 10. se výkonný místopředseda ADP Petr Fučík zúčastnil jednání zástupců odborových centrál s ministrem dopravy Danem Ťokem a jeho náměstkem Ing. Čočkem. Po věcném a oboustranně vstřícném jednání bylo dosaženo dohody o další existenci zaměstnaneckých jízdních výhod. Dle předběžné dohody by měly být tyto zachovány pro všechny kategorie uživatelů v mírně navýšených cenových relacích. Pan ministr přislíbil zpracovat čistopis smlouvy do čtrnácti dnů.