V úterý 28. 11. 2017 se v odpoledních hodinách sešli představitelé odborových centrál působících na železnici v prostorách Ministerstva dopravy, aby sjednotili postoj k poslednímu návrhu ministerstva dopravy. V návrhu byly zcela nepřijatelné body, které v minulých návrzích nebyly předmětem textu Memoranda. V rámci diskuse zazněly návrhy na radikálnější řešení situace včetně požadavku písemných záruk zainteresovaných železničních podniků k problematice časových kupónů.

Společný materiál k dalšímu jednání bude odeslán ministru dopravy s nadějí, že dojde k nalezení konsensu, aby Tarif a společně připravované Memorandum mohlo být účinné od 1. 1. 2018 zcela bez výhrad a porušení sociálního smíru.