V devadesátých letech minulého století s poklesem výkonů železniční dopravy došlo k zavedení nočních přerušení v mnoha železničních stanicích. Dá se říci, že došlo k docela masivní aplikaci tohoto opatření. V posledních letech dochází k navýšení provozních výkonů do té míry, že v mnoha případech je nutné tato přerušení operativně rušit z důvodu jízdy vlaků v době přerušení a to mnohdy tak často, že se jedná o drtivou většinu nočních směn v daném měsíci. Z ohlasů našich členů vím, že mnohdy evidence nesouhlasí se skutečně odpracovanou dobou. Dopočítávání každé minuty přináší zvýšenou administrativní zátěž vzhledem k evidenci odpracované doby a zároveň zaměstnanec ztrácí přehled kolik toho skutečně odpracoval. Vzhledem k těmto okolnostem by bylo na místě uvažovat o trvalém zrušení těchto přerušení minimálně v těch stanicích kde dochází k časté jízdě vlaků v době přerušení. Komplexním řešením by pak bylo vyhodnocení situace na celé síti SŽDC a zavedení přerušení jen tam kde to situace skutečně umožňuje.