V Jihomoravském kraji nejsou aktuálně uznávány ve vlacích provozovaných ČD a.s. a objednávaných Jihomoravským krajem jízdní výhody všem držitelům železniční průkazky. Výkonný výbor prohlašuje, že tento stav je porušením sociálního smíru. Na základě těchto skutečností jsme připraveni hájit zachování jízdních výhod. Výkonný výbor tímto vyhlašuje stávkovou pohotovost a ustanovuje stávkový výbor. 

Důrazně žádáme všechny zainteresované strany k co nejrychlejšímu řešení, které povede k uznávání režijních jízdních výhod ve vlacích ČD a.s. objednávaných Jihomoravským krajem.