V pátek dne 5. 11. 2021 se uskutečnilo společné jednání odborových svazů a zaměstnavatele. V úvodu jednání vystoupil zástupce společnosti Up!, který představil novou produktovou řadu eBenefity. Vyzdvihl především možnost flexibilního řešení na míru dle požadavků klienta (zaměstnavatele). Digitální řešení benefitů má vzestupný trend a Správa železnic ve svých návrzích Zásad FKSP předpokládá zavedení již od roku 2022. Přínosem má být především individuální možnost volby každého zaměstnance při čerpání prostředků z FKSP dle schválených pravidel. 

V další části Ing. Koucký informoval o vládou schválené nové výši minimální mzdy, která se promítne do hodinové sazby odměny pro "střežení pracoviště". Zaměstnavatel předloží návrh 1. změny PKS SŽ pro rok 2022, který bude reflektovat na novou právní úpravu. V rámci legislativních změn bude nutné reagovat i na novelu Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kde se prodloužila doba odpočinku na lůžku mezi směnami o jednu hodinu pro zaměstnance v dopravě. Účinnost je od 1. 1. 2022, ale zaměstnavatel přislíbil definitivní řešení individuálních případů již od nového GVD 2021/2022. Současně proběhne revize sjednaných dohod (DPP a DPČ) u zaměstnanců, aby byl vždy zajištěn odpočinek mezi směnami a v týdnu. 

Další jednání se uskuteční ve středu 10. 11. 2021.

20211105 111127