Ve dnech 9. a 10. 6. 2022 se v Kořenově uskutečnil seminář pořádaný pro členy ČAPR (České asociace pro prevenci rizik). Tématickými okruhy byla nová legislativa zaměřená na bezpečnost práce při provozu vyhrazených technických zařízení, oblast hygienických zařízení a šaten dle ČSN 734108 nebo bezpečnost práce na strojích a strojních zařízeních. V rámci pořádaných workshopů se prezentovala Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, kde byla praktická možnost vyzkoušení kardiopulmonální resuscitace (KPR) pomocí přímé srdeční masáže, pomocí AED a poskytování první pomoci při úrazech, dopravních nehodách apod. Druhý workshop byl zaměřen na prostředky pro ochranu dýchacích cest před účinky kontaminátů, provedení fit testů s různými druhy "respirátorů" včetně vyhodnocení jejich účinnosti. Za odborový svaz ADP se této dvoudenní akce zúčastnili SIBP (Svazoví inspektoři bezpečnosti práce) p. Fučík a Zazvonil.

20220609 143102

IMG 20220609 WA0020