V pondělí 13. 6. 2022 se v Plzni konalo pravidelné jednání Regionální Rady OS Plzeňského kraje, kam pozvání přijal předseda ČMKOS Josef Středula. V úvodu pohovořil o posledním jednání s ministry a premiérem ČR ohledně zachování kupní síly zaměstnanců, ze kterého po prozatímní nedohodě vyplynulo vyhlášení stávkové pohotovosti u dotčených odborových svazů.

Byl zmíněn i protestní mítink, který se uskuteční 5. 9. 2022 v Praze. O dalších možných akcích budou rozhodovat členové Rady ČMKOS v příštím týdnu na svém zasedání. Diskutovalo se o situaci ve firmách a společnostech, kde odbory sdružené v ČMKOS působí. Situaci u Správy železnic, popsal předseda Ing. Zazvonil, včetně reakce generálního ředitele na otevřený dopis zaslaný již v měsíci dubnu, kdy inflace dosahovala nižší hodnoty (12%) oproti předchozímu roku.

Členové RR vyslechli informace o procesu sběru podpisů pro prezidentskou kandidaturu a další informace spojené s následnou kampaní. Předseda Regionální Rady kol. Brabec pohovořil o výsledku jednání s hejtmanem PK ke svolání Krajské tripartity a odpovědi předsedů výborů a k účasti zástupců odborů ve vyjmenovaných výborech.

Další jednání RR OS PK se bude konat v září s příslibem účasti ředitele Úřadu práce Plzeňského kraje. 

20220613 110547 01