V Pardubicích se ve dnech 14. a 15. 6. 2022 konal seminář pro Svazové inspektory bezpečnosti práce odborových svazů sdružených v ČMKOS. První den byl věnován evropské kampani "Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž 2020-2022". Prezentoval ji Ing. Hlavín z MPSV, další blok byl věnován kategorizaci prací a faktorům fyzické zátěže, odpolední program se věnoval pracovnělékařské péči a službám, a také pracovní poloze. Druhý den semináře se zabýval tématem kybernetické bezpečnosti, hrozbám a útokům v digitálním prostoru, struktuře a postavení jednotlivých subjektů (NÚKIB, zpravodajských služeb). Následovala prezentace s přednáškou ke kontrolám na úseku BOZP ze strany odborové organizace.

Semináře se zúčastnilo přes 50 posluchačů, za odborový svaz ADP p. Zazvonil a p. Fučík. 

20220615 091540

20220614 170023