Dne 1. října 2019 dopoledne došlo ke shodě osmi odborových organizací a zaměstnavatele nad podobou Rámcových zásad o hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2020, Zásad o hospodaření s centralizovanými prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb (C-FKSP), a nad podobou trojstranné dohody o poskytování individuálních rekreací s příspěvkem z C-FKSP.

Zásadní změnou pro zaměstnance je případné rozšíření nabídky příspěvku z C-FKSP na rekreace nejen nabídky CK ČD-Travel, ale i zprostředkováním nabídek CK: CK Exim Tours/CK Fischer, CK Travel Family (VTT, VIAMARE, Vítkovice Tours, Kovotour), CK Mayer Crocus (poznávací zájezdy), CK Fede (lyžařské zájezdy), BlueStyle. V ostatních ustanoveních nedošlo k výrazným změnám. Odborová organizace SOSaD sdělí své stanovisko k dohodnutým materiálům dodatečně.

V návaznosti na podepsání dohody o kolektivním vyjednávání všemi signatáři, bylo po poledni 1. října 2019 zahájeno, za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, výjezdní kolektivní vyjednávání.

Zástupci odborových organizací okomentovali společné stanovisko, které zaslali zaměstnavateli v pondělí 30. září 2019.

Zásadní body:

 • Požadavek na dvouletou platnost PKS.
 • Navýšení většiny mzdových složek a ostatních osobních nákladů: tarifní mzdy, výkonové odměny, příplatky, odměny, odměňování HZS, požadovaných prostředků na akce sociálního a bezpečnostního charakteru, výše max. měsíčního odstupného, nominální hodnoty stravenek.
 • Rozšíření profesí s určenou 36 hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobou.
 • Řešení principů pracovní pohotovosti a poskytování volna při krátkodobé zdravotní indispozici.
 • Použití pouze jedné (vyšší) sazby příplatku za dělenou směnu.
 • Rozšíření profesí a počtu zaměstnanců s nárokem na kondiční pobyty.

 • Na začátku jednání došlo ke shodě nad principem nového benefitu Příspěvek na dopravu. Prozatím nedošlo k dohodě o nominální hodnotě tohoto příspěvku (v případě dohody bude použito i ve vyjednávané 3. změně stávající PKS).
V průběhu jednání došlo ke shodě 8 odborových organizací a zaměstnavatele (SOSaD sdělí své stanovisko později z důvodu absence jejich kolektivních vyjednavačů):
 • Příloha č. 1 – článek 18 – Překážky v práci: stávající znění;
 • Příloha č. 2 – článek 19 (resp. Příloha č. 2.1 – tabulka 7) – Příplatek za dělenou směnu: zrušení sazby B;
 • Příloha č. 2 – článek 20 – Příplatek za režim práce: poskytování příspěvku také zaměstnancům v jednosměnném pracovním režimu za každou odpracovanou hodinu výkonu práce v době pracovní pohotovosti;
 • Příloha č. 2 – článek 34 – Výkonová odměnanavýšení základní minimální sazby VO na 5,5 % tarifní mzdy; možné rozpětí VO při sjednané dohodě na oblastních ředitelstvích 5,5 - 30 % tarifní mzdy; zvýšení minimální výše disponibilních prostředků pro VO na 7,7 % mzdových tarifů;
 • Příloha č. 2 – článek 37 – Odměna za nástup na směnu v noci: navýšení na 80 Kč;
 • Příloha č. 2 – článek 38 – Odměna za krátkou směnu: navýšení na 40 Kč;
 • Příloha č. 2.1 – tabulka 11. Odměna za pracovní pohotovost: navýšení sazeb odměny: A – nejméně 50 Kč/hod. pohotovosti; B – nejméně 35 Kč/hod.
 • Příloha č. 2.1 – tabulka 12. Zvláštní odměna: navýšení sazeb zvláštní odměny (% z tarifní mzdy);
 • Příloha č. 3 – navýšení nominální hodnoty poukázek na jídlo na 120 Kč u zaměstnanců při směně dlouhé 12 a více hodin; 100 Kč u ostatních zaměstnanců;
 • Příloha č. 5 – došlo k úpravě pravidel poskytování náborového příspěvku u zaměstnanců, kteří si musí kvalifikaci doplnit – příspěvek bude poskytnut po dosažení požadované kvalifikace.

V ostatních bodech ke shodě nedošlo a budou předmětem dalších jednání.
 
V rámci jednání proběhla i prezentace zástupců společnosti UP Česká republika (dříve Cheque Déjeuner) k možnostem získání a použití elektronické stravenky pro zaměstnance SŽDC (v souladu se sjednanou PKS). Jednou z výhod je online informace o stavu účtu a proběhlých platbách (webový přístup, mobilní aplikace), převod nevyužitých finančních prostředků do konce roku 2020, denní limit 800 Kč, aktuální možnost využití ve 12 000 prodejních místech). Zaměstnavatel neprodleně vydá informace pro zaměstnance.

Na závěr jednání zaměstnavatel předal a odprezentoval pracovní návrh novelizovaného Katalogu zaměstnání SŽDC.

Další termín kolektivního vyjednávání je pátek 18. října 2019 v sídle organizace.