Vážení zaměstnavatelé,
již od 1. 9. 2022 se mohou Vaši zaměstnanci zapojit do akce s názvem Milostivé léto II, která probíhá pouze tři měsíce a skončí 30. 11. 2022. Stát v tomto období odpustí Vaším zaměstnancům v exekucích penále, úroky, další poplatky, které navyšovaly původní jistinu (dlužnou částku). A jaký konkrétní přínos má Milostivé léto II pro zaměstnavatele a zaměstnance?

Zásadní přínos pro zaměstnavatele:

 1. Každá ukončení exekuce Vašeho zaměstnance znamená méně papírování a administrace ve Vašich mzdových účtárnách.
 2. Spokojený zaměstnanec, který se zbaví svých exekucí (nebo alespoň části z nich) bude více motivován k většímu výkonu v práci, protože už nebude pracovat „jen“ na splátky svých dluhů. 
 3. Prosím, informujte a motivujte své zaměstnance k tomu, aby se snažili v rámci Milostivého léta II uhradit co nejvíce exekucí. Všichni na tom vydělají – zaměstnanec ušetří nemalé peníze, dluh bude uhrazený a Vy navíc ušetříte spoustu času i práce se zpracováním jeho exekucí.

Informace pro zaměstnance

O co jde? Ukončení exekucí na dluzích vůči státu
Stejně jako v loňském roce, i letos je možné využít akce nazvané „Milostivé léto“, která bude probíhat od 1. září do 30. listopadu 2022. Platbu je nezbytné provést výhradně v daném časovém rozmezí, jedinou výjimkou je situace, kdy exekutor neodpoví ve stanovém termínu.
Díky Milostivému létu je tak možné se zbavit příslušenství dluhů vůči veřejným institucím či státním firmám a znatelně snížit částku, kterou je potřeba zaplatit. Při využití této možnosti bude možné v uvedené době zaplatit pouze původní dlužnou částku (jistinu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 Kč za náhradu nákladů exekutorovi. Dojde tak k odpouštění všech úroků, penále a dalších poplatků.

Dluh může být odpuštěn:

 • Fyzické osobě, která není v insolvenčním řízení a jejíž exekuce je vedena soudném exekutorem.

Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům u:

 • státu, samospráv, měst, úřadů,
 • státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol,
 • městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy či dopravní podniky),
 • zdravotních pojišťoven, státních nemocnic,
 • Českého rozhlasu či České televize.

Jak má dlužník postupovat?

 • Doporučeným dopisem případně e-mailem musí sdělit exekutorovi, že Milostivého léta II využije. Zároveň ho požádá o sdělené výše dosud nesplacené jistiny a o číslo účtu, kam je zapotřebí platbu poslat. Vzor dopisu a další informace najdete na www.milostiveleto.cz.
 • Do 30. listopadu 2022 musí doplatit výši jistiny zvýšenou o částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky k platbě je potřeba uvést např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, jméno a příjmení“.
 • Pro jistotu, ať dlužník informuje exekutora o zaplacené dluhu ještě jinými prostředky – e-mailem, dopisem apod.
 • Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí ukončení exekučního řízení.

Potřebujete se něco zeptat nebo pomoci?
Na dluhové lince 770 600 800, kterou provozuje Člověk v tísni, o.p.s., Vám i dlužníkům v případě nejasnosti rádi poradí, bližší informace a dokumenty najdete také na www.milostiveleto.cz
Předem děkuji všem, kteří upozorní své zaměstnance na tuto příležitost, případně je nasměrují správným směrem, aby se co nejrychleji zbavili svých dluhů a současné i ušetřili.