Společné jednání se zástupci OŘ Plzeň, PO Plzeň a CDP Praha se uskutečnilo 7. 10. 2019. Hlavní téma byla připravovaná investiční akce dálkového řízení uzlu Plzeň z CDP Praha. Novou informací byla především změna termínu přepínání z 1. 6. 2020 na 15. 4. 2020. Dodavatel technologie AŽD se zaručil, že v rámci projektu bude vše připraveno v novém termínu. Diskuse se dále vedla o personální problematice a technologii práce. Přednosta PO Plzeň avizoval, že se všemi zaměstnanci v uzlu Plzeň bude konzultováno další uplatnění. V současné době je dostatek zájemců o práci na CDP jak na pracovní pozici traťový dispečer tak i operátor železniční dopravy. Tito zaměstnanci musí absolvovat psychologické vyšetření nově na diagnostickém pracovišti v Pardubicích.

Na pracovištích, která v Plzni zůstanou obsazena výpravčími, bude vzájemná zastupitelnost. Nově budou výpravčí mít odbornost pro dirigujícího dispečera (ND 300) na trať D3 Ejpovice - Chrást u Plzně - Stupno - Radnice. Dirigující dispečer bude současně vykonávat výpravčího v místním obvodu Plzeň seř.n. Další výpravčí ve směně budou schopni zajistit obsluhu uzlu Plzeň v době předání obsluhy na PPV (bezpečnostní přestávky dle NV, ZP a PKS SŽDC) včetně traťového úseku Zdice - Ejpovice. Od 15. 4. 2020 nebude v Plzni pracoviště operátora železniční dopravy.

V rámci projednání bude organizační změna předložena OC dle platné PKS v únoru resp. březnu 2020.