Rozšířené jednání Výkonného výboru ADP se konalo ve čtvrtek dne 14. 9. 2017 v sídle zaměstnavatele. Zúčastnili se zástupci RO ADP Praha p. Gajdács a CDP Praha p. Lorenc. V úvodu se vedla diskuse o absolvovaném jednání na úrovni OŘ Praha a PO Praha hl. n., kde došlo k předložení argumentů ze strany ADP ohledně vysokého podílu přesčasové práce, neobsazování směn v Praze hl. n. či nedostatečně technologicky vybavené pracoviště pro výpravčího „Balabenka“, a to i v souvislosti s neplněním PKS SŽDC. Ředitel Ing. Vondrák přislíbil po projednání s odborovými organizacemi zvýšení stanovené výše výkonové odměny pro Prahu hl. n na 15% z tarifní mzdy do konce roku 2017. Tento akt ovšem neřeší problematiku podstavu či přesčasů nad 150 hodin ročně. Tato problematika byla podrobně popsána i řediteli Ing. Kouckému, s důrazem na demotivaci zaměstnanců u SŽDC. Výši průměrného výdělku totiž významným způsobem ovlivňuje přesčasová práce, která je v některých případech i na hranici 416 odpracovaných hodin. Snahou zaměstnavatele by mělo být snížení této úrovně, zvýšení počtu zaměstnanců na systemizovaná místa (současný deficit činí 240 výpravčích). Ředitel O10 vysvětlil, že stipendijní program NádraŽák pomůže překlenout náročné období v budoucnosti, ale vzhledem k faktu, že se do programu zapojilo jen necelých deset uchazečů, nelze těmto proklamacím důvěřovat. Je nutné najít řešení v oblasti odměňování, neboť mnoho zaměstnanců odchází od podniku za vyšším výdělkem a menší zodpovědností než je profese výpravčí. Dále bylo ze strany ADP namítnuto, že růst smluvních mezd u managementu za sledované období byl vyšší než u zaměstnanců s tarifní mzdou, což okomentoval Ing. Koucký.

Po odchodu pana ředitele se diskutovalo o textu Memoranda o zachování jízdních výhod po roce 2018. K návrhu bylo svoláno jednání na 18. 9. 2017 do sídla OSŽ, kde by mělo být Memorandum kontrasignováno zástupci jednotlivých odborových organizací působících u železničních podniků.

V říjnu se budou konat volby do regionální organizace CDP Praha a Praha (OŘ), z tohoto důvodu byla stanovena volební komise ve složení: Ing. Zazvonil, Gillichová Lenka a Valach František. V rámci přípravy na kolektivní vyjednávání byl jednomyslně odsouhlasen tým kolektivních vyjednavačů za ADP. Dne 26. 9. 2017 se bude konat společné jednání OC a zástupců zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC, Výkonný výbor ADP bude v říjnu v Brně spojen s volbami do RO ADP Brno.