Výkonný výbor Aliance drážního provozu zasedal v budově GŘ Správy železnic ve čtvrtek 12. 3. 2020 a projednal celou řadu důležitých bodů. V úvodu předseda ADP pohovořil o organizační změně v OŘ Plzeň s účinností od 1. 4. 2020, kdy dojde ke změně organizační struktury především v rámci úseku ekonomiky, ale i v rámci infrastruktury. Současně dojde k přepojení ovládání uzlu Plzeň na dálkové řízení z CDP Praha s termínem od 15. 4. 2020. (viz stanovisko ADP). Projednání se fyzicky zúčastnili dne 10. 3. 2020 pouze zástupci ADP, OSŽ a ředitele Ing. Makovce. Ostatní OC zaslaly stanovisko elektronicky z důvodu obav o své zdraví.

Další projednávaný bod se týkal C-FKSP, především nesouladu mezi jednotlivými OC. K tomuto tématu se vedla rozsáhlá diskuse, které se zúčastnili zástupci O10 GŘ (Ing. Koucký a Bc. Dolejšová). V rámci racionálního postoje došlo k přijetí usnesení, které bylo následně zasláno řediteli odboru personálního. (viz usnesení VV ADP). Ve svém vystoupení Ing. Koucký pohovořil o opatřeních, které činí zaměstnavatel proti šíření virové infekce, včetně přerušení konání prověrek BOZP na všech pracovištích. Dále uvedl informace o stavu zaměstnanosti, průměrné mzdě či probíhajících kurzech pro výpravčí.

Předseda ADP pohovořil o uskutečněných jednáních s ministrem dopravy, s předsedou ČMKOS či názoru OC k problematice jízdních výhod, také bylo projednáno vyhodnocení PKS SŽDC za rok 2019. Členka VV ADP paní Šárka Jiroušková informovala členy a pozvané hosty o doručené nominaci do „Odborové akademie 2020“, kterou organizuje ČMKOS ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta. Letos se bude konat již jubilejní pátý ročník.

Další informací byla rezignace předsedy RO ADP UNL pana Karla Beneše k 19. 3. 2020 z osobních důvodů. Výkonný výbor na základě této skutečnosti vyhlásil volby do Regionálního výboru ADP Ústí nad Labem, které se nakonec budou konat elektronicky z důvodu karanténních opatření vydaných Vládou ČR (informace obdrží členové ADP z OŘ UNL formou sms nebo emailu).