Náměstek ředitele CDP Praha Ing. Kolář, projektant AŽD Ing. Šturma, Ing. Řádek z O22 GŘ SŽDC, Mgr. Chovanec, prezident OAVD ze Slovenska a zástupci ADP (Ing. Zazvonil, Petr Fučík) se setkali v budově CDP Praha na cvičném sále v rámci prezentace projektu ASVC (automatické stavění vlakových cest), které AŽD vyvíjí a testuje na CDP Praha. V rámci této odborné prezentace a možnosti seznámit se prakticky s dosavadními výsledky práce nám bylo sděleno mnoho zajímavých informací včetně geneze problematiky i důvody neúspěšného testování v úseku Liberec - Tanvald.

Nově vyvíjený systém je od základů na jiné platformě, což zaručuje vyšší bezpečnost železničního provozu. Data pro systém nazvaný GEK jsou generována z aplikace GTN (graficko-technologická nadstavba), která je přímo závislá na aplikacích (KANGO, KADR). V rámci ASVC, které se nyní testuje v úseku Zdice - Rokycany (včetně) je možné využívat prozatím tři základní povely, kterými jsou plánované změny traťových kolejí, staničních kolejí či prodloužení pobytu v železničních stanicích za předem určených podmínek. Například odjezd nákladního vlaku z řízené stanice až po průjezdu vlaku osobní dopravy, či možnost plánování jízd vlaků během výluk (křižování, sled, apod.). Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché, což usnadňuje obsluhu. Zásadní kritérium je bezpečnost, z toho vychází, že vždy je prioritní stav a jednotlivé funkce zabezpečovacího zařízení (ESA) ovládané z JOP. Systém je ve vývoji, ale základní funkce již obsahuje a lze jej pro zkušební provoz využít. Není a nebude budován pro provozní a vlakotvornou činnost v uzlových stanicích ani k posunu, neboť základní myšlenkou je odstranění rutinních úkonů a činností a lepší plánování a koordinaci činností při řízení železniční dopravy. Kdykoliv lze systém deaktivovat a provést volbu povelu zabezpečovacím zařízením z JOP. V průběhu letošního roku se plánuje nasazení na DOZ Klatovy - Železná Ruda, kde bude lépe využit současný potenciál, neboť se jedná o jednokolejné traťové úseky.

Jako zástupci ADP včetně prezidenta OAVD jsme měli možnost vyzkoušet veškeré funkcionality, které aplikace umožňuje, což nám umožní lépe sledovat vývoj a srovnávat v čase naplánované cíle. ASVC nemá ambice nahradit lidský faktor či potenciál, ale má odstranit stále se opakující činnosti a zlepšit plánování dopravy v následných časových relacích. Vzhledem k profesnímu zaměření naší odborové organizace nás čekají další diskuse a prezentace což přispěje k lepšímu informování zaměstnanců segmentu řízení provozu u SŽDC.