Dnes se formou videokonference uskutečnilo společné jednání pracovní skupiny pro nový Katalog zaměstnání u Správy železnic. Zaměstnavatel na základě připomínek z minulého jednání přepracoval svůj návrh, především u zaměstnání Provozni dispečer a Dispečer ŽDC. V současné době nejsou žádná zaměstnání a jejich charakteristika včetně zařazování do TS v rozporu. V segmentu řízení provozu zůstává u výpravčích tarifní stupeň 9, 10, 11 (již bez výjimky). Kritéria jsou stanovena Metodickým pokynem. V nejbližší době se uskuteční technická revize tohoto dokumentu, aby mohl být implementován od 1. 1. 2021