Jednání se zaměstnavatelem, které bylo plánováno na 20. 4. 2021, se konalo v režimu kolektivního vyjednávání, neboť ředitel O10 GŘ Správy železnic předložil návrh 4. změny PKS. Návrh obsahoval změnu u dvou článků kolektivní smlouvy, prověrek BOZP a odstupného. Zástupci odborových organizací odmítli uzavírat změnu PKS bez projednání návrhu ve vlastních odborových orgánech a apelu na dodržení termínů zakotvených v platné kolektivní smlouvě.

K předloženým návrhům se uskutečnila obsáhlá diskuse, kde na jedné straně zaměstnavatel apeloval na zástupce odborových svazů, aby účelové doplnění textu v odstupném z důvodu integrace OŘ Olomouc a Ostrava do jednoho celku přijali a pochopili, zástupci odborů naopak upozornili na možný precedens, neboť v minulosti takto nikdy nebylo postupováno. Další kolektivní vyjednání se uskuteční 27. 4. 2021.

V rámci informování předložil zaměstnavatel statistická data o počtech nemocných, v karanténě v souvislostí s COVID-19, počtech očkovaných a čekatelů na vakcínu, o vývoji průměrné mzdy, počtech zaměstnaců či čerpání náborového příspěvku.