V úterý 13. 4. 2021 se distanční formou konalo pravidelné zasedání Rady ČMKOS, které moderoval předseda Josef Středula. Zásadními body k projednání byla mj. problematika „důchodové reformy“ a návrhy jednotlivých souvisejících zákonů. K tomuto tématu se velmi obsáhle vyjádřil místopředseda JUDr. Vít Samek, který věcně popsal veškeré přínosy, ale i negativní dopady jednotlivých návrhů. Diskutovalo se o ekonomických potížích v ocelářství, prodloužení týdenní pracovní doby a propouštění v poštovních službách, ale také o situaci u HZS a pohledu MV na odměňování hasičů za činnosti spojené s pandemií. Předseda ČMKOS pohovořil o výsledcích jednání tripartity, či ekonomických dopadech pandemie na život občanů ČR.