Ve čtvrtek dne 8. 4. 2021 se uskutečnilo distanční formou pravidelné jednání Výkonného výboru ADP.  Zásadními body programu byla informace o přípravě a volbách do nově vznikající Regionální organizace ADP CDP Přerov. Volby do výboru se uskutečnily elektronickou formou v termínu 15. - 30. 3. 2021. Nově zvolený Regionální výbor si v průběhu měsíce dubna zvolí svého předsedu, místopředsedu a člena Výkonného výboru ADP. Následně se zapojí do standardní činnosti a sociálního dialogu se zaměstnavatelem na úrovni ředitele CDP Přerov. 

Dalším projednávaným bodem byla nominace do Rady Mladých ČMKOS, kde bude ADP reprezentovat člen VV ADP Miroslav Mai

Řešila se problematika nových výstrojních součástek, především přetrvávající problémy s výměnou za jinou velikost z důvodu nových střihů, materiálového složení a jiných tabulek velikostí. V rámci připomínkového řízení k novele předpisu SŽ Zam3 bude toto za ADP připomínkováno. 

V rámci meziresortního připomínkového řízení dojde k vyjádření nad novým návrhem NV, kterým se mění NV č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. 

Dalšími body bylo vzájemné informování o dění v jednotlivých RO ADP a v regionech, včetně informací o zahájeném očkování zaměstnanců kritické infrastruktury. 

Předseda ADP apeloval na zástupce v RO ADP Brno nad možností delegovat člena ADP do Regionální Rady OS JMK. 

Další jednání se uskuteční dne 13. 5. 2021 podle možností standardní formou.