Jen 22 % lidí považuje nynější důchody za spravedlivé. Drtivá většina volá po změně. Vyplývá to z průzkumu agentury MEDIAN, který se uskutečnil ve 2. polovině května. Většina respondentů podporuje základní důchod, tzv. výchovné nebo možnost dřívějšího odchodu do penze pro náročné profese bez krácení důchodu. Naopak nesouhlasí se zvyšováním důchodového věku.

Tisková zpráva:

Koho se výměna In Karty týká?

  • Výměna In Karty se týká držitelů In Karet - zaměstnanců ČD i ostatních držitelů jízdních výhod, jejichž karta má v daný okamžik platnost kratší než 62 dní.
  • Platnost karty je zaznamenána na lícní straně In Karty v pravém dolním rohu - údaj „Platnost karty“.
  • Je třeba počítat s tím, že nová karta bude k vyzvednutí za 3 - 4 týdny po podání žádosti.

Dnes se v historické budově železniční stanice Praha Dejvice, Masarykově salónku, konalo společné jednání pracovní skupiny pro výstrojní součástky a OOPP. Přítomni byli zástupci OC, O8, O10 a zástupci dodavatele včetně zástupce módního salónu.

Ústředním tématem byl proces implementace nových uniforem Správy železnic a konec přechodného období pro nošení starých typů výstrojních součástek. Vzhledem k množství výhrad ze strany zaměstnanců (výpravčích) byla možnost apelovat na odpovědné zástupce zaměstnavatele a dodavatele k nalezení optimálního řešení. Výhrady směřovaly ke košilím (gramáž, zpracování a výška límce, délka a diskuse nad střihem). Nově budou dodány k testování i košile střihu regular, které budou doplňovat nově zavedený střih slim. Gramáž bude vyšší než doposud, proto již nebude materiál tak průhledný, což kritizovaly především ženy výpravčí. U kalhot dojde k rozšíření v oblasti lýtek a bude dodán kvalitnější typ autospony v pasu. Diskuse se vedla nad stejnokrojovou čepicí, sponou ke kravatě či zpracováním sak. V další části byl představen testovací vzorek fleecové mikiny pro zaměstnance infrastruktury a vyjmenované profese v řízení provozu a spodní termoprádlo. Nově byl představen vzorek dámské bundokošile v modré barvě.

Velmi negativně zástupci odborů hodnotili současný systém objednávání bez možnosti odzkoušení jednotlivých součástek. Z tohoto důvodu vzniká zbytečně velké množství výměn či reklamačních řízení. Ze strany OC byl na zástupce O8 GŘ vznesen požadavek,  jestli by nezvážili možnost zpětné vazby od všech výpravčích, aby měli validní data o spokojenosti či výtky s kvalitou zpracování, volbou a kvalitou materiálu apod. Tuto možnost prozatím SŽ neakceptovala. Pozitivně lze hodnotit snahu dodavatele a módního návrháře řešit současné nedostatky.

Včera dne 19. 5. 2021 se uskutečnila on-line debata včetně možnosti chatu s ministryní práce a sociálních věcí a předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody. Tématem bylo představení koncepce připravované důchodové reformy včetně její nové vnitřní architektury. Paní ministryně Jana Maláčová a prof. Danuše Nerudová odpovídaly na dotazy odborné i laické veřejnosti k nově připravované koncepci. Základní pilíře pro uvažovaný výměr starobních důchodů jsou tzv. minimální důchod,  který je navržen ve výši 28 % průměrné mzdy v ČR, zásluhová složka min. 25 let odvodů sociálního pojištění,  složka za vychované děti (500 Kč nominálně za každé dítě) a dobrovolná složka (komerční penzijní připojištění). Nutnou podmínkou přiznání starobního důchodu bude dosažení příslušné věkové hranice. U náročných profesí zařazených do 3. a 4. kategorie bude za každých odpracovaných 10 let snížení hranice pro odchod do důchodu o jeden rok.

Součástí připravované reformy je i aplikace - důchodová kalkulačka, která umožní orientační výpočet starobního důchodu. V letních měsících se plánuje spuštění důchodové kalkulačky i pro současný systém. 

V budoucím období bude nutné řešit pozůstalostní i invalidní důchody, ale prvním krokem je řešení důchodů starobních. 

Dnes se v budově GŘ Správy železnic uskutečnilo dle platných protiepidemických opatření po téměř půlroční vynucené přestávce jednání Výkonného výboru ADP prezenční formou.

V úvodu předseda Ing. Zazvonil představil a přivítal zástupce z RO ADP Přerov a pohovořil o výsledku voleb a uskutečněné schůzce s ředitelem CDP Přerov.

Jednání pokračovalo dle programu, včetně vystoupení zástupců zaměstnavatele Ing. Kouckého a Bc. Dolejšové. Ředitel O10 pohovořil o statistických ukazatelích ve vývoji zaměstnanosti, mezd a přesčasové práce, kde je nárůst o cca 20 % oproti sledovanému období roku 2020. Další informací bylo rozvolnění v oblasti lázeňství pro samoplátce, což se vztahuje i na problematiku KOP v podmínkách SŽ. V tuto chvíli se pobyty uskutečňují pouze v ČR (Jeseník a Darkov). V rámci diskuse upozornil předseda ADP na některé špatně komunikované záležitosti. Jednalo se především o 3. změnu PKS a její aplikaci v ustanovení o konané práci přesčas. Bylo dohodnuto, že společně budeme usilovat o větší osvětu v této oblasti především v linii administrace docházky a podkladů, a také po linii zaměstnanců, kteří vykazují pracovní cestu v rámci "Cestovního příkazu". V rámci Směrnice SŽ o cestovních náhradách a platné legislativy je dostatečný časový prostor na případné odstranění nedokonalostí systému. V praxi to bude znamenat, že na každou vyznačenou a nařízenou směnu konanou nad rámec naplánovaných směn (přesčasová směna) bude zaměstnanec povinen zaslat na pořizovací místo docházky vyplněný Cestovní příkaz dle určeného zadání. Na základě těchto podkladů obdrží ve mzdě za příslušný měsíc – stravné v penězích (nikoliv v poukázkách). Směny dle platného Rozvrhu směn na vyrovnávací období nejsou tímto opatřením dotčeny.

IMG 20210513 WA0004

Další dotaz byl z oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Obě varianty jsou u SŽ uplatňovány a není ze strany O10 vydán žádný pokyn ke změnám dohod z DPP na DPČ. Zaměstnanec má volbu v rozhodnutí za splnění legislativních podmínek (DPP max. 300 hod/rok, max. 10 000 Kč/měs., výpovědní lhůty atd.).

V rámci diskuse se řešila problematika integrace OŘ Olomouc a Ostrava (bez dopadů do zaměstnanosti na provozní zaměstnance), dokončení optimalizace činnosti na úseku ekonomiky či o spuštění „státní postrkové služby“ pro dopravce v úseku Kutná Hora - Brno Maloměřice včetně zřízení systemizovaného místa dispečera. Vzhledem k očkovací strategii Vlády ČR bude zaměstnavatel apelovat na zaměstnance, kteří dokončí očkovací cyklus, aby tyto informace sdělili zaměstnavateli a nebyli podrobováni testování.

V rámci jednání VV ADP byli předneseny informace o výsledku jednání Rady ČMKOS (10. 5. 2021) o nutnosti zvyšování úrovně mezd, včetně minimální mzdy či nutnosti prosadit návrh důchodové reformy. Diskutovalo se o plánovaném Kongresu ADP či o nadcházejícím kolektivním vyjednávání.

Zvolení zástupci z jednotlivých regionů prezentovali aktuální dění na OJ kde působí.

Příští jednání VV ADP se uskuteční v rozšířené podobě za účasti předsedů RO ADP dne 10. 6. 2021.

IMG 20210513 WA0002