Kolegové a přátelé,
v předvánoční atmosféře bychom rádi využili příležitosti popřát Vám všem krásné a klidné Vánoce. Mnozí z nás svátky a závěr roku strávíme na pracovištích, také tam přejeme pokud možno klidný průběh svátků vánočních. Zároveň bychom Vám rádi poděkovali za podporu a spolupráci v tomto roce.

Nebyl to pro nás jednoduchý rok. Snažili jsme se udržet standardy a benefity, na které jste zvyklí, ve stejné podobě i na příští rok, což je v této době velice obtížné. Odboroví zástupci Aliance drážního provozu na všech úrovních udělali vše, co bylo v jejich silách a možnostech, aby nedošlo k výraznému zhoršení pracovních a sociálních podmínek našich členů a zaměstnanců. V letošním roce nebyla uzavřena Dohoda o čerpání FKSP pro rok 2024 a nevíme, jaké prostředky budou uvolněny na činnost odborových organizací. Proto jsme se rozhodli nevyplácet bonusy, jako v předešlých letech před Vánoci, a tyto prostředky prozatím ponechat na sociální výpomoci pro naše členy a vytvořit rezervní fond do příštího roku.

Děkujeme za Vaši důvěru a společně strávený rok. Těšíme se na spolupráci a setkání v roce 2024.
Krásné svátky a šťastný nový rok 2024 Vám přejí Daniel Linc a VV Aliance drážního provozu.