Dne 18. 1. 2024 se uskutečnilo pravidelné jednání VV Aliance drážního provozu. Stěžejním tématem VV byly informace z jednání o Zásadách FKSP SŽ a následná diskuse o návrhu zaměstnavatele a stanovisku odborových centrál.

VV ADP vzhledem k vývoji jednání, kdy zatím nedošlo k dohodě Zásad čerpání rozhodl o zaslání otevřeného dopisu OC působícím u SŽ.

O co nám jde v oblasti zásad FKSP SŽ 2024, co navrhujeme? Po změně legislativy v uplynulém roce a schválení vládního konsolidačního balíčku došlo ke zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Touto úpravou došlo k razantnímu snížení prostředků, které může SŽ přerozdělit ve shodě s OC mezi zaměstnance. Návrhy, které předložil zaměstnavatel a některé OC, předpokládají poměrně velké rozdíly v čerpání fondu mezi zaměstnanci SŽ, např. možnost čerpání fondu čipovou kartou, již žádná z jednajících stran nepodporuje. V roce 2023 čerpání formou karty využilo cca 80 % zaměstnanců. Aliance drážního provozu navrhuje větší část prostředků přerozdělit formou čipové karty, nebo limitu na zaměstnance.

V závěru jednání VV byly jednotlivými zástupci RO ADP předány aktuální informace z jednotlivých OJ, kde probíhají jednání, nebo již došlo k dohodě o zvýšené VO pro zaměstnance na pracovištích se zvýšenou psychickou zátěží. Diskutovala se též problematika přepínání žst. Pardubice a rozvržení pracovní doby u zaměstnanců OŘ Hradec Králové.

Dne 19. 1. 2024 se uskutečnilo plánované jednání OC a zaměstnavatele o podobě zásad FKSP SŽ 2024. Po celodenním jednání k dohodě nedošlo a jednání budou pokračovat dále během měsíce ledna.