Nový regionální výbor ADP CDP Přerov zahájil svoji činnost volbou statutárních zástupců. Předsedou RO byl zvolen traťový dispečer CDP Přerov pan Kamil Franek, místopředsedkyní paní Veronika Kmecová a členem Výkonného výboru za CDP Přerov pan Jiří Mutl. Volební protokol o výsledcích voleb byl zaslán řediteli Centrálního dispečerského pracoviště Přerov panu Ing. Novákovi. V současné době se stanovuje termín pro jednání se zaměstnavatelem a oficiální zahájení sociálního dialogu na této organizační jednotce. 

Jménem vedení odborového svazu ADP přeji kolegům mnoho úspěchů při jednání se zástupci zaměstnavatele a jejich odborové práci pro členy a zaměstnance Správy železnic.

Ing. Jan Zazvonil – předseda ADP

V úterý 13. 4. 2021 se distanční formou konalo pravidelné zasedání Rady ČMKOS, které moderoval předseda Josef Středula. Zásadními body k projednání byla mj. problematika „důchodové reformy“ a návrhy jednotlivých souvisejících zákonů. K tomuto tématu se velmi obsáhle vyjádřil místopředseda JUDr. Vít Samek, který věcně popsal veškeré přínosy, ale i negativní dopady jednotlivých návrhů. Diskutovalo se o ekonomických potížích v ocelářství, prodloužení týdenní pracovní doby a propouštění v poštovních službách, ale také o situaci u HZS a pohledu MV na odměňování hasičů za činnosti spojené s pandemií. Předseda ČMKOS pohovořil o výsledcích jednání tripartity, či ekonomických dopadech pandemie na život občanů ČR.

Ve čtvrtek dne 8. 4. 2021 se uskutečnilo distanční formou pravidelné jednání Výkonného výboru ADP.  Zásadními body programu byla informace o přípravě a volbách do nově vznikající Regionální organizace ADP CDP Přerov. Volby do výboru se uskutečnily elektronickou formou v termínu 15. - 30. 3. 2021. Nově zvolený Regionální výbor si v průběhu měsíce dubna zvolí svého předsedu, místopředsedu a člena Výkonného výboru ADP. Následně se zapojí do standardní činnosti a sociálního dialogu se zaměstnavatelem na úrovni ředitele CDP Přerov. 

Dalším projednávaným bodem byla nominace do Rady Mladých ČMKOS, kde bude ADP reprezentovat člen VV ADP Miroslav Mai

Řešila se problematika nových výstrojních součástek, především přetrvávající problémy s výměnou za jinou velikost z důvodu nových střihů, materiálového složení a jiných tabulek velikostí. V rámci připomínkového řízení k novele předpisu SŽ Zam3 bude toto za ADP připomínkováno. 

V rámci meziresortního připomínkového řízení dojde k vyjádření nad novým návrhem NV, kterým se mění NV č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. 

Dalšími body bylo vzájemné informování o dění v jednotlivých RO ADP a v regionech, včetně informací o zahájeném očkování zaměstnanců kritické infrastruktury. 

Předseda ADP apeloval na zástupce v RO ADP Brno nad možností delegovat člena ADP do Regionální Rady OS JMK. 

Další jednání se uskuteční dne 13. 5. 2021 podle možností standardní formou.

V souladu s bodem 2.1.2.5 platné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, pro rok 2021 (dále PKS SŽ) vydávám pokyny k realizaci KOP v roce 2021.

Za účelem možnosti plánování pracovní doby, rozvrhování pracovní doby a dodržení smluvních ujednání k poskytování KOP je zaměstnanec povinen nejpozději do 30ti kalendářních dnů před plánovaným zahájením pobytu KOP sdělit, že z důvodu obavy z nákazy COVID-19 žádá o čerpání tzv. domácí KOP, tj. pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku dle bodu 2.1.2.5 písm. a) nebo b) platné PKS SŽ bez absolvování dvanáctidenního pobytu. Termín čerpání domácí KOP určuje zaměstnavatel.

V případě přidělení poukazu se zahájením pobytu do 30. 4. 2021 musí dojít ke sdělení zaměstnance nejpozději 15 kalendářních dnů před plánovaným zahájením pobytu KOP.

Sdělení se zasílá volnou formou na e-mail zpracovatele docházky, styčnému zaměstnanci OS pro KOP a na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dnes dne 30.3 2021 se konalo společné jednání zástupců 010 GŘ SŽ a OC. V úvodu zástupci Federace strojvůdců ČR představili nově zvolené zástupce prezídia po uskutečnených volbách. V dalším bloku se věnoval Ing. KOUCKÝ problematice KOP a připravovaným pokynům k jejich realizaci. Po dlouhé diskusí bude zaměstnavatel postupovat dle platné PKS a platných NV České republiky. V dalším bodu se řešila problematika rozpisu plánu MOON pro rok 2021, který schválila Správní rada SŽ. Zaměstnavatel informoval o schválených změnách ve jmenovaných funkcích k 1. 4. 2021 včetně schváleného harmonogramu sloučení OŘ Olomouc a OŘ Ostrava k 1.1. 2022 v rámci organizační změny, kterou SR schválila taktéž. Na závěr jednání byl prostor na diskusi ohledně testování, očkování a další témata.

IMG 20210327 WA0 9007