V úvodu jednání byla provedena pravidelná kontrola hospodaření, pokladny a plnění rozpočtu ADP. Stěžejním bodem VV byla příprava rozpočtu Aliance drážního provozu na rok 2024. VV sestavil návrh vyrovnaného rozpočtu, který bude předložen na listopadovém rozšířeném jednání VV v Kolíně. V předloženém návrhu rozpočtu Aliance drážního provozu již byla zohledněna opatření souvisejícími se změnami v oblasti FKSP, které již byly schváleny poslaneckou sněmovnou a pravděpodobně budou platné od roku 2024.

Dalším bodem jednání byla příprava na KV o podobě PKS SŽ 2024. Jednání začíná 23. 10. 2023 a zúčastní se zvolení vyjednavači ADP ve složení Linc Daniel, Jiroušková Šárka, Gajdacs Milan a Klučka Martin.

Na závěr byly předloženy informace z jednotlivých jednání na úrovni CDP Praha, CDP Přerov, OŘ Praha, OŘ HK, OŘ Brno, OŘ PLZ, OŘ OLC, OŘ UNL a GŘ.