Kolektivní vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, 3. 9. 2021 zahájeno.

Na základě podepsané dohody o zásadách kolektivního vyjednávání zašlou zástupci odborových organizací společné stanovisko, kde uvedou, s kterými částmi návrhu nesouhlasí, v dohodnutém termínu do 24. září 2021.

Kolektivní vyjednávání bude pokračovat v týdnu od 4. října 2021.

Pan generální ředitel i zástupci odborových organizací poděkovali zaměstnancům Správy železnic, státní organizace, za jejich významnou pomoc kolegům postiženým živelními událostmi v létě 2021. Zároveň generální ředitel a zástupci odborových organizací žádají všechny spoluzaměstnance, aby buď srážkou ze mzdy za měsíc srpen 2021 nebo přímým zasláním na zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710 do 30. září 2021, ještě jednou pomohli.

V sídle Správy železnic v Praze za účasti generálního ředitele Bc. Svobody, MBA byl dnes zástupcům odborových svazů předán návrh Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2022. Současně byla sjednána Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání. Generální ředitel vyjádřil naději, že racionální a odpovědný přístup kolektivních vyjednavačů zajistí podpis kolektivní smlouvy během podzimu.

V pondělí dne 23. 8. 2021 se v Praze uskutečnilo jednání Rady ČMKOS v dlouho očekávané presenční formě. Na programu jednání byl především návrh na změnu Statutu, který souvisí se změnou sídla ČMKOS. Nové sídlo bude od 1. 9. 2021 na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, 110 00.

Velmi obsáhlá část programu byla věnována ekonomickým dopadům koronavirové krize a prognózám ČNB pro rok 2022. Růst produktivity práce je na úrovni +3% a může v letošním roce dosáhnout hodnoty až +3,9% oproti předchozímu období. V současné době roste produktivita až trojnásobně oproti ceně práce!

Růst HDP o 3.5% bohužel ovlivňuje inflace, která atakuje hranici +3%, Ta v rámci spotřebního koše neuvažuje růst cen nemovitostí (investic) a cen stavebních materiálů, což do jisté míry ovlivňuje její vnímání mezi občany a zaměstnanci. V dalším bodů měli jednotlivé příspěvky zástupci odborových svazů, kde se podařilo dojednat kolektivní smlouvy vyššího stupně včetně nárůstu mezd. Diskutovalo se o problémech ocelářství, automotive či v linkové veřejné dopravě. Příští jednání Rady proběhne distanční formou (on line).

I dnes bylo hlavním tématem společného jednání rozdělení dalších finančních darů z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.

Ke dni 23. 8. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíc červen 2021 a červenec 2021 či přímou platbou na zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem 2 628 212,44 Kč, z nichž bylo 1 100 000 Kč rozděleno na jednání pracovní skupiny v měsíci červenci 2021.

Společná pracovní komise rozdělila při dnešním jednání mezi 13 nejpostiženějších kolegyň a kolegů podle míry neobyvatelnosti obydlí a výše vzniklé škody celkem 1 470 000 Kč formou další zálohy finančního daru. Těmto zaměstnancům bude opět předložena k podpisu dohoda o poskytnutí daru.

Zaměstnavatel a odborové centrály opakovaně vyjadřují velké poděkování všem dosavadním dárcům finančních prostředků a vyzývají zaměstnance k dalšímu projevení solidarity i v následujícím posledním měsíci konání veřejné sbírky (stačí podat novou žádost o provedení srážky ze mzdy za měsíc srpen). Celková aktuální odhadovaná škoda dosavadních žadatelů se pohybuje na hranici 32 000 000 Kč, kdy muselo dojít i k demolici obydlí poškozených zaměstnanců.

Na reakci měli strojvedoucí jen pár vteřin. A nedovedu si představit, že by neudělali maximum pro to, aby následky srážky odvrátili, říká předseda Aliance drážního provozu Jan Zazvonil. Při střetu rychlíku a osobního vlaku na Domažlicku zemřeli tři lidé a desítky dalších se zranily. Na téhle trati je hodně oblouků a výhled je omezený i vegetací, strojvedoucí jede podle návěstí a neočekává, že proti němu pojede vlak. Kdyby byl na trati nainstalovaný evropský vlakový zabezpečovač, tak by následky nebyly takové, ale to je velmi nákladná záležitost, dodává.

Rád bych vyjádřil účast všem zraněným cestujícím, vlakovému doprovodu včetně vyjádření hluboké soustrasti pozůstalým obětí dnešní mimořádné události na "domažlické" trati č. 180. Ocenit si zaslouží všechny zasahující složky, které odvádí profesionální a perfektně koordinovanou práci. Dnes je pro českou železnici další smutný den.
Ing. Jan Zazvonil, předseda ADP

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
jménem odborového svazu Aliance drážního provozu bych Vás rád pozval na Kongres ADP, který se bude konat dne 9. září 2021 od 10.00 hod. v Hotelu Olšanka v Praze v hlavním kongresovém sále. Budu velmi rád a poctěn, pokud se této plánované celorepublikové akce osobně zúčastníte.

Pro přihlášení na kongres, prosím, vyplňte přihlášku na níže uvedeném odkaze. Děkujeme.

Odeslat přihlášku na kongres