Dne 7. 7. 2020 proběhlo druhé jednání o návrhu 3. změny PKS SŽ na rok 2020 v sídle zaměstnavatele. Zaměstnavatel předložil nový návrh, který předpokládal provedení průzkumu zájmu mezi zaměstnanci SŽ s přiděleným poukazem KOP na rok 2020 i s možností realizace KOP do konce února 2021 (tj. výběr, zda čerpat klasický kondiční pobyt či zda obdržet finanční kompenzaci ve výši 7 000 Kč, či zda čerpat pracovní volno [tzv. domácí kondiční pobyt]). Probírána byla i skupina zaměstnanců, kteří museli předčasně přerušit kondiční pobyt v začátku COVID-19.

Zástupci odborových organizací většinově s návrhem zaměstnavatele nesouhlasili a kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS bylo ukončeno.

ADP a Správa železnic pro Vás připravily na sobotu 29. srpna 2020 výlet zážitkovým vlakem z Prahy na vlečku společnosti Lomy Mořina, včetně prohlídky štoly na Malou Ameriku. Zahrnuje občerstvení v barovém voze po celou dobu výletu. Ke stažení v PDF:

Dne 17. 6. 2020 zaměstnavatel zaslal odborovým organizacím návrh 3. změny PKS SŽ 2020. Dnes proběhlo i za účastí generálního ředitele Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiřího Svobody, MBA kolektivní vyjednávání o této 3. změně.

Obsahem návrhu zaměstnavatele 3. změny PKS SŽ 2020 je řešení problematiky kondičních pobytů zaměstnanců SŽ – provedení nového průzkumu zájmu mezi zaměstnanci, kteří měli stanoven termín absolvování kondičního pobytu, ale ještě na kondiční pobyt neodjeli, ani nečerpali tzv. domácí kondiční pobyt. V rámci jednání se nepodařilo odstranit rozpory o rozhodovacích možnostech našich zaměstnanců v rámci průzkumu zájmu (zda čerpat klasický kondiční pobyt či zda obdržet finanční kompenzaci ve výši 7 000 Kč, či zda čerpat pracovní volno [tzv. domácí kondiční pobyt]). Probírána byla i skupina zaměstnanců, kteří museli předčasně přerušit kondiční pobyt v začátku COVID-19. Kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS SŽ 2020 bude pokračovat v sídle zaměstnavatele dne 7. 7. 2020.

Dále generální ředitel předložil odborovým organizacím návrhy následujících dokumentů:
• Podnikové kolektivní smlouvy SŽ na rok 2021
• Katalogu zaměstnání SŽ
• Rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP
• Dohody o kolektivním vyjednávání
• Směrnice SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ.

Byl dohodnut termín předložení společného stanoviska OC k návrhu PKS SŽ 2021 na 17. srpen 2020. Smluvní strany budou o návrhu a společném stanovisku OC jednat od 1. září 2020.

Dne 30. 6. 2020 se konalo společné jednání OC a zaměstnavatele v budově žst. Masarykovo nádraží. V úvodu  vystoupil generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA, který okomentoval události posledních týdnů a nastínil vize do budoucna. Následně byl předložen návrh podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2021, návrh Zásad FKSP a další dokumenty. Bližší informace budou zveřejněny v samostatném článku. 

IMG 20200630 WA0004001

V pondělí dne 29. 6. 2020 se v odpoledních hodinách konalo v sídle Správy železnic společné jednání členů pracovní skupiny k novele Katalogu zaměstnání. Celkem bylo na programu 25 sporných KZAM, ke kterým zástupci odborů i zaměstnavatele předkládali své argumenty. U HZS došlo ke shodě nad předloženým materiálem, u několika zaměstnání infrastruktury přetrvává rozpor a v segmentu řízení provozu, je stále živá diskuse nad TS 8 a TS 12 u výpravčich.

Ředitel O11, Ing. Tržil, MPA, prezentoval analýzu, jakým způsobem dojde ke změně tarifních stupňů u výpravčich (pokles vs nárůst) v rámci celé organizace. Další jednání se uskuteční 31. 8. 2020 a má za cíl dokončit proces projednávají a zahájit implementaci k 1. 1. 2020.

 IMG 20200630 WA0002001

Předložením písemného návrhu textu dne 17. 6. 2020 zahájil zaměstnavatel kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS u Správy železnic. Dnes dne 22. 6. 2020 se zástupci jednotlivých odborových svazů setkali v sídle OSŽ, aby projednali předložený návrh. Během jednání byly intenzivně diskutovány veškeré aspekty předloženého návrhu. Společné stanovisko všech OC bude zasláno zaměstnavateli v zákonné lhůtě. 

Resized 20200619 174252 585

V pondělí dne 15. 6. 2020 se konalo v salonku Hotelu Central v Plzni pravidelné jednání zástupců Regionální Rady OS Plzeňského kraje. Na jednání přijal jako host pozvání předseda Josef Středula, který ve svém vystoupení zrekapituloval zásadní informace z posledního období. Diskuse se vedla o vývoji inflace, růstu minimální mzdy či očekáváním zaměstnanců o výsledcích kolektivního vyjednávání pro rok 2021. Josef Středula vyzval k růstu spotřeby domácností, která může pozitivně stimulovat českou ekonomiku v následujícím období.

V dalším bloku se členové Rady vyjádřili k dění v odborových svazech a podnicích, kde působí. Informace o dění u Správy železnic podal předseda ADP Zazvonil. Pohovořil o připravované 3. změně PKS, či postupu v přípravě u Katalogu zaměstnání. Dále odpovídal na dotazy, které se týkaly další etapy centralizace řízení provozu (Plzeň) a pracovních podmínkách v profesích výpravčí a traťový dispečer. 

Resized 20200615 093352 7340