V pátek 7. 5. 2021 přijal ředitel CDP Přerov delegaci ADP, kterou reprezentovalo předsednictvo odborového svazu a nově zvolené vedení Regionální organizace ADP.

V úvodu pohovořil ředitel Ing. Novák o současné situaci v organizační jednotce, personálním vývoji, o nových trendech v získávání zaměstnanců a jejich odborné přípravě. Byl představen záměr na vybudování nové budovy a pracovišť pro dálkové řízení, které má být v horizontu tří let spuštěno. Předseda ADP představil hlavní teze vzájemné spolupráce v rámci sociálního dialogu mezi odborovými svazy (ADP, OSŽ) a vedením CDP Přerov.

V závěru jednání měli zástupci odborů možnost se podívat na ostravský dispečerský sál s funkcionalitou ASVC.

IMG 20210507 WA0004

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě dostupných informací o plánované protestní akci, která se bude konat ve středu dne 5. 5. 2021, Vám tímto chceme vyjádřit maximální podporu a solidaritu k Vašemu konání a především odhodlání upozornit na problémy, které má Liberty Ostrava. Věříme, že projev protestu nebude brán na lehkou váhu a management společnosti společně s vládou České republiky naleznou takové řešené, které naplní očekávání Vás odborářů, zaměstnanců. 

Komu není lhostejný osud firmy, ve které pracuje, tvoří a žije podstatnou část svého života, zaslouží odbiv každého z nás.

Rozdělovník:

  • ZO OS KOVO Liberty Česká republika
  • ZO OS KOVO Ostravská huť - Servis
  • ZO OS KOVO Vysoké pece
  • ZO OS KOVO Mittal Steel Ostrava - Ocelárna
  • ZO OS KOVO Laboratoře a výzkum Mittal Steel Ostrava
  • ZO OS KOVO Ostravská huť Rourovny
  • ZO OS KOVO Ostravská huť - ředitelství
  • ZO OS KOVO Ostravská huť - Aservis
  • ZO OS KOVO Mittal Steel - Doprava

Dnes dne 3. 5 2021 byla sjednána 4. PKS u Správy železnic. Zaměstnavatel předložil nový návrh textu, který reflektoval na připomínky zástupců odborových svazů. V bodů 3.1.6 A) u odstupného je navýšené odstupné při dřívějším projednání nadbytečnosti s konkrétními zaměstnanci dotčenými organizační změnou, u nichž pracovní poměr skončí k poslednímu dni, který předchází datu účinnosti org. změny.

Dalším bodem změny textu bylo prodloužení realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. 10. 2021.

Dne 20. 4. 2021 předložil zaměstnavatel návrh 4. změny PKS 2021, který obsahuje dva body:
• realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. října 2021;
• v souvislosti s plánovaným sloučením OŘ Olomouc a OŘ Ostrava doplnění bodu 3.1.6 A) odstupného tak, aby navýšené odstupné dle tohoto bodu mohlo být uplatněno i při dřívějším projednání nadbytečnosti s konkrétními zaměstnanci dotčenými organizační změnou, u nichž pracovní poměr skončí k 31. 12. 2021.

V této souvislosti zaměstnavatel předložil na dnešním jednání Návrh harmonogramu postupových kroků k zajištění sloučení Oblastního ředitelství Ostrava a Oblastního ředitelství Olomouc k 1. 1. 2022 ve smyslu usnesení Správní rady Správy železnic, státní organizace č. 13/2021 ze dne 26. 3. 2021.

V rámci kolektivního vyjednání o 4. změně PKS 2021 dne 20. 4. 2021 i 27. 4. 2021 prozatím nedošlo ke shodě a kolektivní vyjednávání bude pokračovat dne 3. 5. 2021.

Jednání se zaměstnavatelem, které bylo plánováno na 20. 4. 2021, se konalo v režimu kolektivního vyjednávání, neboť ředitel O10 GŘ Správy železnic předložil návrh 4. změny PKS. Návrh obsahoval změnu u dvou článků kolektivní smlouvy, prověrek BOZP a odstupného. Zástupci odborových organizací odmítli uzavírat změnu PKS bez projednání návrhu ve vlastních odborových orgánech a apelu na dodržení termínů zakotvených v platné kolektivní smlouvě.

K předloženým návrhům se uskutečnila obsáhlá diskuse, kde na jedné straně zaměstnavatel apeloval na zástupce odborových svazů, aby účelové doplnění textu v odstupném z důvodu integrace OŘ Olomouc a Ostrava do jednoho celku přijali a pochopili, zástupci odborů naopak upozornili na možný precedens, neboť v minulosti takto nikdy nebylo postupováno. Další kolektivní vyjednání se uskuteční 27. 4. 2021.

V rámci informování předložil zaměstnavatel statistická data o počtech nemocných, v karanténě v souvislostí s COVID-19, počtech očkovaných a čekatelů na vakcínu, o vývoji průměrné mzdy, počtech zaměstnaců či čerpání náborového příspěvku.

V pondělí dne 19. 4. 2021 se uskutečnil odborný seminář pořádaný ČMKOS na téma „Psychosociální rizika při práci“, který připravila a vedla Ing. Iva Prokopová, MBA. Nosným tématem celé prezentace byla norma DIS/ISO 45003, která byla podrobně popsána v jednotlivých skupinách a podskupinách včetně velkého množství reálných příkladů.

Významnou roli v zaměstnání mají nejen „hard“ pracovní podmínky (pracovní doba, bezpečnostní přestávky, osvětlení, hluk, vibrace, pracovní prostředí), ale také „soft“ tzv. měkké podmínky, které se zaměřují na péči o psychiku zaměstnanců, která je neméně významná. Bohužel, velmi často se stává, že psychosociální rizika zaměstnavatelé nedostatečně vyhodnotí, podceňují nebo zcela ignorují. Mezi takové negativní projevy patří multitasking (kde je zaměstnanec nucen provádět mnoho operací současně či v rychlém sledu během celé pracovní doby, která není v některých případech ani přesně definována, tzv. od nevidím do nevidím…). Dalšími riziky jsou chybně nastavená organizace práce včetně kvalitní přípravy a komunikace při přípravě organizačních změn, role očekávání zaměstnanců (kompetence, kariérní růst), syndrom vyhoření, mezilidské vztahy v zaměstnání (šikana, harrasment, diskriminace, apod.). Opakem a účinným nástrojem, jak se bránit psychosociálním rizikům je kvalitně zpracovaný a implementovaný „Hapinness management“, který umožňuje zaměstnancům sladit osobní a pracovní život a nalézt mezi těmito rolemi rovnováhu „work-life balance“, vyhledávat a aktivně podporovat spolehlivé zaměstnance, zabezpečit jejich odborný růst a zvyšovat produktivitu práce.

V rámci diskuse vystoupili svazoví inspektoři jednotlivých odborových svazů, aby sdělili ostatním své zkušenosti, jakým způsobem se tato problematika řeší ve firmách a společnostech, kde působí. Výsledkem a závěrečným mottem je zcela jistě tvrzení, že stále máme co zlepšovat, a že zaměstnanec není pouze výrobním nástrojem, ale že má i duši o kterou je zapotřebí adekvátně pečovat.

Resized 20210419 100518 5177