Dne 9. 2. 2024 se uskutečnilo plánované jednání OC působících u Správy železnic. Zaměstnavatel předložil nový návrh Zásad čerpání FKSP u SŽ na rok 2024. Tento návrh obsahoval téměř nezměněné principy čerpání fondu na individuální rekreace a TDM. Žádná odborová organizace své stanovisko nezměnila a k dohodě nedošlo. Zaměstnavatel i přes nedohodu, vyzval k podpisu Zásad FKSP SŽ a OC vyjma Aliance drážního provozu svůj podpis připojily. Takto podepsaný dokument nemá žádnou právní váhu a FKSP u SŽ nelze čerpat. Aliance drážního provozu opětovně navrhovala dohodnout se na bodech, které nejsou v rozporu, tedy možnost čerpat FKSP kromě individuálních rekreací a TDM, což bylo zaměstnavatelem opakovaně odmítnuto.

Ještě jednou zde uvádím důvody nedohody v oblasti individuální rekreace a TDM. Domníváme se, že předložený návrh Zásad FKSP SŽ v oblasti individuální rekreace a TDM nezohledňuje rovné zacházení se zaměstnanci SŽ a umožnuje čerpání části FKSP pouze úzké skupině zaměstnanců SŽ.

Jednání pokračovalo informacemi o KOP. Zaměstnavatel sdělil, že smlouva o poskytování KOP je těsně před podpisem. Lokality KOP ještě nejsou známy. Zájem o tento benefit dle průzkumu zaměstnavatele poklesl a 30 % zaměstnanců s nárokem na KOP, nevzneslo požadavek na tento benefit.

Zaměstnavatel informoval o možnosti využití karty DÚK pro zaměstnance, kteří mají bydliště či pracují v Ústeckém kraji. Podrobnosti jsou uvedeny na portále STKR.

Další jednání je naplánováno na 20. 2. 2024.