Dne 30. 5. 2023 proběhl 2. Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů, kde se za náš odborový svaz zúčastnil výkonný místopředseda Petr Fučík a místopředsedkyně Šárka Jiroušková.

Na Sněmu byly schváleny tyto dokumenty:

  • program jednání,
  • složení pracovních komisí,
  • aktuální informace Vedení ČMKOS kterou přednesl předseda Josef Středula,
  • přehled usnesení Rady ČMKOS mezi 1. a 2. Sněmem,

a byl schválen stávkový výbor ČMKOS.

Sněm požádal odborové svazy o účast a uspořádání protestních akcí v týdnu od 26. 6. - 30. 6. 2023 protestní akce ČMKOS proti návrhu konsolidačního balíčku předloženého dne 11. 5. 2023.

Sněm vyzval příslušné odborové svazy, včetně Regionálních odborových rad ČMKOS, k velmi intenzivní komunikaci s členskou základnou s důrazem na sledování situace a její vývoj.

Následně přikládáme související dokumenty a jejich plné znění ke stažení v PDF a v náhledu JPG: