Vážení členové a zaměstnanci SŽ,

dnes po několikaměsíčních jednáních došlo k dohodě a podepsání Zásad FKSP SŽ na rok 2024 a rozpočtu FKSP SŽ. Dnešní jednání probíhalo ve velice vypjaté a emotivní atmosféře, výsledkem je kompromis přijatelný pro všechny jednající strany. Nový kompromisní návrh zásad byl podepsán za následujících podmínek.

Byl zachován příspěvek na rekreaci ve výši 5 000 Kč a příspěvek na TDM 3 000 Kč s garancí zaměstnavatele, že všichni žadatelé z řad zaměstnanců SŽ budou uspokojeni. Z toho důvodu byl pozastaven příspěvek 800 Kč na zaměstnance v organizačních jednotkách na kulturu a sport a dle vývoje čerpání rekreací a TDM bude rozhodnuto ve spolupráci s odborovými organizacemi o dalším čerpání přídělu FKSP v organizačních jednotkách.

Byla sjednána Dohoda o postupu pro sjednání zásad o tvorbě a použití fondu kulturních a sociálních potřeb SŽ pro rok 2025, kde se jednotlivé strany zavazují jednat o podobě Zásad FKSP SŽ na rok 2025, včetně možnosti využití čipové karty pro zaměstnance SŽ. Zaměstnavatel byl vyzván k přípravě výběrového zřízení na zhotovitele čipové karty s co nejširším využitím na rok 2025.

Došlo ke zvýšení příspěvku na činnost organizace ADP a to vzhledem k nárůstu členské základny v minulém období.

Vzhledem k dnešnímu podpisu Zásad FKSP SŽ na rok 2024 dojde zpětně k vyplacení odměn za pracovní výročí a příspěvku 900 Kč na penzijní pojištění. V závěru jednání došlo ke schválení žádostí sociálních výpomocí z organizačních složek.

Cílem Aliance drážního provozu bude při jednání o podobě Zásad FKSP SŽ na rok 2025 postupovat tak, aby po vzájemné dohodě prostředky z FKSP byly transparentně a rovnoměrně rozvrženy mezi zaměstnance SŽ s možností co nejširšího výběru čerpání.

Všem našim členům a zaměstnancům SŽ děkuji za vyjádřenou podporu při jednání.