Dne 18. 6. se konalo ve Vzdělávacím středisku Správy železnic plánované jednání odborových centrál a zaměstnavatele. Součástí jednání byla i prohlídka celého objektu a představení vzdělávacích prostor pro zaměstnance SŽ za účasti ředitelky Lenky Erlebachové, kterou doplňovala Ing. Češková.

Na úvod jednání došlo k ověření záznamu z minulého jednání a k diskusi nad novelizací Pokynu generálního ředitele ve věci poskytování náborového příspěvku, kde bude nutné se k některým sporným bodům vrátit v nadcházejícím KV.

Dalším bodem byly informace z oblasti FKSP SŽ. Zaměstnavatelem byly předloženy informace o stávajícím čerpání v oblasti individuálních rekreací a TDM, kde zbývá k dočerpání cca třetina přidělených prostředků. Zástupci OSŽ představili návrh na 2. změnu Zásad FKSP SŽ ve kterém, dle jejich názoru dojde ke zjednodušení agendy pro pořádání akcí z FKSP. Odborové centrály do 14 dnů zašlou svoje stanoviska k návrhu OSŽ. Zástupci ADP zmínili Dohodu o postupu pro sjednání zásad o tvorbě a použití fondu kulturních a sociálních potřeb SŽ pro rok 2025, kde se jednotlivé odborové centrály zavazují, že projednají všechny možnosti využití fondu kulturních a sociálních potřeb včetně možnosti použití elektronické karty. Dle příslibu personálního ředitele Ing. Kouckého se na příštím jednání 22. 7. 2024 budeme problematikou FKSP SŽ na rok 2025 zabývat.

Následovala informace o vývoji mezd za období 1. – 5. 2024, reálná mzda se po započtení Indexu spotřebitelských cen pohybuje na úrovni téměř 103 %. Dochází k vyplácení motivační odměny od měsíce května u jednotek, které dostaly tento finanční příděl. Výkonová odměna je vyplácena mírně na rámec uzavřené PKS SŽ.

V závěru jednání Ing. Češková představila projekt Manažerské akademie pro vedoucí zaměstnance, jedním z cílů projektu je zlepšení komunikace vedoucích se zaměstnanci i odborovými partnery.