Ve středu dne 28. 8. 2019 se za účasti generálního ředitele SŽDC, Bc. Svobody, MBA konalo pravidelné jednání zástupců odborových organizací. V úvodu generální ředitel pohovořil o obtížném období, které nás společně čeká (kolektivní vyjednávání, sjednání Zásad FKSP na rok 2020, příprava novelizace Kvalifikačního katalogu a další), v návaznosti byl předložen zástupcům OC návrh třetí změny PKS a návrh kolektivní smlouvy na rok 2020, čímž bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání u SŽDC.

Bližší informace o návrhu budou upřesněny v samostatném článku.