Správa železnic a odborové centrály působící u zaměstnavatele, dnes odpoledne sjednaly dohodu o založení sbírky pro zaměstnance postižené přírodními živly. V současné době se finalizuje návrh textu se žádostí o registraci na Magistrát hlavního města Prahy.

Zaměstnanci Správy železnic, právnické i fyzické osoby (například bývalí zaměstnanci) budou moci podpořit poškozené zaměstnance a jejich rodiny finančním darem přímo nebo srážkou ze mzdy. Bližší informace budou zveřejněny po registraci a spuštění sbírky.