Dnes se v budově Krajského úřadu v Plzni konalo plenární zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje. V úvodu se z jednání omluvila paní hejtmanka Ilona Mauritzová z důvodu aktuální situace v JMK, který byl včera postižen ničivým tornádem. PK připravuje nabídku hmotné i finanční pomoci pro postižený region.

Jednání krajské tripartity se konalo od loňských krajských voleb poprvé. Po nezbytných procedurálních úkonech byl schválen Statut a Jednací řád pro následující období. V rámci připraveného programu vystoupili zástupci krajské samosprávy pro oblast sociálních věcí, dopravy a zdravotnictví. S vlastními prezentacemi vystoupili hosté z KP ÚP a ČSÚ, kteří analyzovali dopady "koronakrize" na HDP, nezaměstnanost, strukturu trhu práce, srovnání PK s ostatními kraji v ČR či oblast vzdělávání včetně pohledu do budoucnosti pro průmysl 4.0.

Během diskuse bylo zodpovězeno mnoho otázek především v oblasti veřejné dopravy, dopravní obslužnosti a smluvních vztahů.