Dne 30. 6. 2021 se online formou konalo společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele. V úvodu pohovořil ředitel O10 o aktivitě a koordinaci úkolů pro zřízení sbírky zaměstnancům Správy železnic postižených přírodními živly nejen na Moravě, ale i v jiných částech republiky. Vedoucí zaměstnanci postupně dodají na jednotlivá pracoviště v dostatečném množství předtištěné formuláře k vyplnění zaměstnancům, následnému sběru včetně odeslání na příslušné CSS. Přispět bude možno i přímou formou na transparentní účet. Současně je apelováno na postižené zaměstnance, aby se přihlásili zaměstnavateli, pokud již tak neučinili v minulosti.

Další informací bylo, jakým způsobem bude postupovat zaměstnavatel od 1. 7. 2021 po ukončení plošného testování. Dosud nevyužité testovací sady bude možné využít v případě zájmu zaměstnance a souhlasu zaměstnavatele na preventivní otestování. Řešit se bude i způsob nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti v době tzv. samoizolace po návratu ze zahraničí. Podrobné informace budou uvedeny v pokynech ředitele odboru personálního č. 4/2021.

Posledním bodem byla informace o vyčerpání zdrojů na položce „Rekreace“ z C-FKSP z důvodu velkého zájmu ze strany zaměstnanců a současném nedokončení procesu vratek z minulého roku 2020, kdy zaměstnanci nevycestovali a odložili si dovolenou na rok letošní. V rámci vystoupení zástupců OC k této problematice byla některými OC projevena solidarita včetně přesunu alokovaných zdrojů z položek na činnost OC, kulturu a sport do oblasti rekreace. ADP této možnosti využila a nabídla 10% z rozpočtovaných zdrojů na rekreace pro budoucí žadatele (cca 180 000 Kč). K této výzvě se přidal i zaměstnavatel, který přesunul zdroje z rezervy a některé početně menší OC. Celkově by měl přesun prostředků pokrýt období cca jednoho měsíce. Následně bude možnost čerpat příspěvek na rekreaci pouze z rozpočtů organizačních jednotek (pokud je schválen v Zásadách FKSP a rozpočtován). Další společné jednání se uskuteční dne 22. 7. 2021.