Jednání zahájil ředitel OŘ Ústí nad Labem Ing. Josef Kalivoda a vyzval přítomné k věcnému a vstřícnému jednání, aby došlo k dohodě a následnému brzkému čerpání prostředků z FKSP. Stanoviska zaměstnavatele formuloval vedoucí kanceláře ředitele PhDr. Zdeněk Jílek, náměstek pro řízení provozu Ing. Eduard Tržil, MPA a ekonomická náměstkyně Ing. Blanka Lipperová. Na straně zaměstnanců se zde sešli zástupci odborových centrál ADP, OSŽ, SOSaD, FVČ a DUO. Po téměř tříhodinovém jednání a diskusi nad návrhem Zásad a jeho přílohami došlo ke shodě, uspokojeni byli jak zastánci příspěvků na stravenky, tak i na straně řízení provozu na individuální rekreaci a dětské tábory. Letošní schválené zásady FKSP OŘ Ústí nad Labem jsou vyvážené a vstřícné pro široké spektrum zaměstnanců.