Tento týden se uskutečnily kongresy Regionálních organizací Praha a Hradec Králové, po kterých následovali kulturní akce (Mikulášská zábava a Pardubické vinobraní). Nutno konstatovat, že účast členů byla vysoká, což svědčí o zájmu o odborovou práci ADP. Na obou kongresech předseda p. Zazvonil a výkonný místopředseda p. Fučík popsali období od vzniku Aliance drážního provozu včetně dalších cílů v následujícím období. Velký prostor byl věnován probíhajícímu kolektivnímu vyjednávání u SŽDC, kde kolektivní vyjednavači dostali od členské základny jasný mandát jak dále pokračovat, a kde v žádném případě neustoupit a vyjednat se zaměstnavatelem nové řešení (pracovní doba, atd.).

Předseda poděkoval všem přítomným za osobní odvahu a přesvědčení, když se svaz zakládal a zaměstnanci do něho vstoupili. "V současné době jsme regulérním partnerem zaměstnavateli i ostatním odborovým svazům a nemusíme se stydět za své výsledky a vyjednávání. Dosáhlo se maxima možného!" konstatoval Petr Fučík. Po přednesení návrhů ke schválení plynule navázala kulturní akce, která zajisté kladně zakončila oba Regionální kongresy ADP.