Dnes 9. 12. 2013 se uskutečnilo závěrečné jednání o podobě PKS na rok 2014. Na počátku jednání generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., představil stanovisko zaměstnavatele k návrhům odborových centrál. Po náročném jednání, kdy obě strany částečně ustoupily ze svých požadavků následně došlo ke shodě. Při zachování stejného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů (MOON) došlo k navýšení tarifních mezd do 1%, poskytování profesní odměny, zvýšení odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti u vybraných profesí a nedošlo k navýšení výkonové odměny (zachování současné výše).

Bylo přislíbeno zabývat se v následujícím období návrhy o změně způsobu odměňování vybraných profesí řízení provozu a infrastruktury, které předložily OC s cílem realizace úprav k datu 1. 4. 2014.

Následně se uskutečnil podpis podnikové kolektivní smlouvy.

Nelze výsledek PKS charakterizovat jako vítězství jedné strany, ale jako maximální kompromis, kterého bylo možné dosáhnout.

Došlo i k podpisu Zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2014. Dále se jedná o Zásadách C-FKSP a Pracovním řádu s cílem dosáhnout shody do 31. 12. 2013. V pátek se uskuteční technické čtení celého textu PKS nejen k zveřejnění, tisku a distribuci do organizačních složek SŽDC.