Management SŽDC písemně informoval obchodního partnera ČD a. s. o budoucím možném výpadku příjmů z CK ČD Travel, neboť od roku 2020 nebudou výlučným poskytovatelem služeb v oblasti cestovního ruchu pro budoucí sjednané Zásady C-FKSP u SŽDC. Informace se dále týkala dceřiné společnosti DVI a její budoucí pozici u SŽDC, neboť si vnitropodnikové vzdělávání chce nově zajišťovat zaměstnavatel sám.

Tomuto kroku předcházel požadavek ADP na změnu v FKSP při poskytování příspěvku na individuální rekreaci, aby bylo možné čerpat u více CK. Tento požadavek byl z naší strany vznesen na jednání dne 14. 12. 2018. Zaměstnavatel ani ostatní odborové organizace tento požadavek neakceptovaly, proto jsme FKSP na zmíněném jednání odmítli podepsat. Na dalším jednání dne 20. 12. 2018 o podobě FKSP na rok 2019 došlo ze strany SŽDC k písemnému ujištění, že od roku 2020 je ochotna přijmout náš požadavek. Proto jsme následně FKSP podepsali v současné podobě. V příštích dnech a měsících se začne diskutovat nová podoba FKSP pro rok 2020, kde bude již možnost čerpání příspěvku na individuální rekreaci u více CK.