Dne 23. 1. 2019 proběhlo první setkání zástupců ADP s přednostou PO Hradec Králové Ing. Viktorem Sokolem. Schůzka proběhla v oboustranně vstřícném jednání. Mimo jiné byla diskutována přestavba žst. Náchod, výuková činnost v žst. Jaroměř a personální problematika v PO Hradec Králové. Další setkání je naplánováno na příští měsíc.