Dne 23. 1. proběhlo společné zasedání vedení OŘ se zástupci odborových organizací ve věci projednání a schválení Zásad pro tvorbu a použití FKSP OJ Brno pro rok 2019.

Na úvod jednání ředitel Ing. Křivánek všechny přítomné zástupce odborových organizací zaskočil předložením návrhu výkonových odměn. Po výhradách odborových organizací, jistém kompromisu a doplnění okruhu zaměstnanců se zvýšenou sazbou v kategorii č. 2, bylo Opatření ředitele OŘ Brno pro poskytování výkonové odměny podepsáno a to pro období od 1. 1. – 30. 4. 2019.

Do kategorie 1 se sazbou 10 % byly zařazeny navíc funkce výpravčího žst. Brno dolní, Králova Pole a Břeclav.
Do kategorie 2 se sazbou 6,2 % na žádost OO signalisté Brno dolní st.1 a Brno hlavní st.2 a 4.

Pro další období ohledně výkonových odměn bylo zástupci OŘ přislíbeno včasné zaslání potřených dokumentů a předběžné jednání.

Následně bylo přistoupeno k projednání Zásad FKSP, které až na malé doplnění v souladu se zákony a zásadami C-FKSP jsou stejné jako v loňském roce.

Pro zaměstnance zůstává příspěvek na individuální rekreaci ve výši 5 000 Kč, příspěvek na tábor dětí a mládeže 3 000 Kč které je možné čerpat od 1. 2. 2019.

Navíc je zapracována odměna za bezpříspěvkové dárcovství krve.

Celé znění zásad bude k dispozici u zástupců RV ADP a posléze i v Knize normálií.