Vážení kolegové odboráři, zaměstnanci,

jako zástupce odborové organizace ADP působící v segmentu řízení železničního provozu v ČR, člen ČMKOS a bilaterální partner kolegů z Odborové asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) vyjadřuji plnou podporu Vašim zástupcům v odborech při řešení sociálního dialogu o uzavření kvalitní a dostatečně motivující podnikové kolektivné smlouvy na následují odbobí.

Požadavky ze strany OAVD ani ostatních odborových svazů nebyly nereálné nebo likvidační pro rozpočet ŽSR, jen bylo návrhy upozorněno na dlouhodobě neřešící se situaci v odměňování vysoce kvalifikované práce na železnici. Ukončením kolektivného vyjednávání, jednostrannými akty ze strany managementu Železnic Slovenské republiky a neochota jednat vyústily ve vyhlášení stávkové pohotovosti a svolání protestního shromáždění před sídlo ŽSR v Bratislavě dne 23. 1. 2019.

Věřím, že přerušený, nyní nově navázaný sociální dialog partnerských odborových svazů a zástupců ŽSR přinese v brzké době výsledek, který bude zakončen podpisem kolektivní smlouvy a ukončením současné krize. Nikdo ze zaměstnanců nechce pracovat v nejistotě a zbytečném stresu ze současného vývoje, ale naopak podávat kvalitní výkon při tak vysoce zodpovědné práci.

Kolegové, přátelé máte náš obdiv a stojíme za Vámi.

Ing. Jan Zazvonil, předseda ADP

 

Ke stažení v PDF: